Jak do nas trafić
Sprawdź na mapie

mapa
logo

Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Ślesinie

ul. Spokojna 10

62-561 Ślesin

tel tel. 63 270 45 13

tel fax 63 270 45 13

NIP: 665 298 84 72

Aktualności

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018                                                                    Ślesin 21.05.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
przetarg pisemny
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogłoszenie i regulamin.pdf


 

INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018                                                                    Ślesin 10.05.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.


 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 27.04.2018 r.

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018        Ślesin 30.04.2018 r.

Załączniki:

Udzielenie odpowiedzi na pytania.

 


 

OGŁOSZENIE


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018        Ślesin 26.04.2018 r.

Ogłoszenie nr 551194-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
 10. SIWZ – ZMIANA
 11. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - ZMIANA

 


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

Ogłoszenie i regulamin.pdf


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogloszenie i regulamin.pdf

zdjęcia CIĄGNI URSUS.pdf

zdjęcia CIĄGNIK ZETOR.pdf

zdjęcia FORD TRANSIT.pdf

zdjęcia ŁADOWARKA ZEPELIN.pdf

zdjęcia RENAULT KANGOO.pdf

zdjęcia VOLVO ŚMIECIARKA.pdf

koparka